środa, 26 marca 2014

Szybkie topnienie po długim zamarzaniu

Od 21 marca czapa lodowa w Arktyce zmniejsza swój zasięg. Proces ten jest dość szybki, ale znacząca część lodu znika w obszarze Morza Beringa i Morza Ochockiego. W ciągu zaledwie pięciu dni zniknęło 0,4 mln km2, czyli mniej więcej tyle ile przybywało między 10 a 20 marca. 25 marca zasięg lodu według danych JAXA liczył 14,04 mln km2, a tym samym był piątym najmniejszym w historii pomiarów.


Zasięg lodu w Arktyce w 2014 roku na tle ostatnich lat, dla okresu luty-marzec. IARC-JAXA

Powyższy wykres pokazuje zmiany zasięgu czapy lodowej w 2014 roku na tle ostatnich lat. Na wykresie nie ma 2005 i 2006 roku, gdzie czapa lodowa była znacznie mniejsza.

Zmiana zasięgu lodu na Morzu Beringa między 20 a 25 marca 2014 roku. AMSR2, Arctische Pinguin

Zmiany zasięgu lodu na Morzu Ochockim między 20 a 25 marca 2014 roku. AMSR2, Arctische Pinguin

Proces topnienia jest szybki, ale obejmuje on obszary poza Oceanem Arktycznym. Lód topił się na Morzu Beringa i Ochockim, co pokazują dwie powyższe mapy. W tym czasie zasięg lodu wciąż rósł głównie na Morzu Barentsa, pod wpływ wciąż dodatniej Oscylacji Arktycznej. Wiatry wiejące w kierunku Oceanu Atlantyckiego powiększały obszar zlodzenia Morza Barentsa. Na tym obszarze lód zacznie się w końcu topić, co stanie się za kilka tygodni, lub znacznie wcześniej.

Lód na Morzu Ochockim 25 marca 2014 roku. Temperatury w tym regionie są dość wysokie, gdzie w ciągu dnia (25 marca) sięgały do wartości od -4 do -2oC, nocą obniżały się  od -8 do -12oC.

Obecna sytuacja w Arktyce nie przesądza o tym, jak będzie wyglądać topnienie lodu w okresie maj-sierpień. Po tak szybkim spadku najprawdopodobniej dojdzie do znacznego spowolnienia procesu topnienia.


Zobacz także:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz