Raporty naukowe

Poniżej przedstawione są raporty, które były publikowane w ostatnich latach.

Arktyka zamienia się w krainę deszczu znacznie wcześniej, niż prognozowano
W miarę jak Arktyka ociepla się szybciej niż reszta świata, przybywa dowodów na to, że region ten doświadcza bezprecedensowych zmian środowiskowych. Jedną z nich są zmiany w opadach. Przewiduje się, że w XXI wieku będą zachodzić zmiany w cyklu hydrologicznym regionu, przy zwiększonym parowaniu z coraz bardziej wolnych od lodu obszarów arktycznych mórz i większej ilości opadów. Czytaj dalej.

Niepewna przyszłość topniejącego lądolodu na Antarktydzie
Jednym z najbardziej widocznych skutków antropogenicznego globalnego ocieplenia jest podnoszenie się poziomu mórz na całym świecie. Od 1880 roku średni globalny poziom morza wzrósł o 20 centymetrów, a w tym stuleciu już o 7 cm. Nie ma łatwego sposobu na zatrzymanie lub odwrócenie tego trendu Czytaj dalej.  
 
NOAA Arctic Report Card 2021

Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) opublikowała obszerny raport na temat stanu arktycznej kriosfery i klimatu Arktyki. Raport ten przedstawia obraz zmian, jakie zaszły w Arktyce w ciągu ostatnich miesięcy, oraz to, jak ma się bieżąca sytuacja względem poprzednich lat i dekad.
Ostatnie lata, w tym okres od października 2020 do września 2021 to najcieplejsze lata w historii pomiarów. Czytaj dalej
 
Za kilka lat na Antarktydzie dojdzie do katastrofy

Ostatnio publikowane są badania, których wyniki powinny skłonić ludzkość do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz walki ze zmianami klimatu. Chodzi o Antarktydę, a dokładnie jeden z jej lodowców, nazywany Lodowcem Zagłady. Nazwa nie bierze się znikąd. Jego stopienie oznaczałoby wzrost poziomu oceanów na Ziemi o 65 cm. A to dużo. Czytaj dalej.
 
Niewiele potrzeba czasu, by zapoczątkować upadek lodowców na Antarktydzie

W przeszłości, kiedy dochodziło do wzrostu temperatur na Ziemi z naturalnych rzecz jasna przyczyn, występowały okresy wzmożonych roztopów na Antarktydzie. W wyniku czego do oceanu wpadały dziesiątki gór lodowych. Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Bonn pokazują, że wystarczy zaledwie dekada podyktowanych ociepleniem klimatu wzmożonego cielenia się lodowców, by zainicjować punkt krytyczny. Czytaj dalej.
 
Chmury wpływają na stan arktycznego lodu morskiego

Zimy, a szerzej mówiąc noce polarne w Arktyce, w ciągu ostatnich 5 lat charakteryzowały się spowolnionym procesem zamarzania powierzchni Oceanu Arktycznego. Często też dochodziło do gwałtownego wycofywania się lodu morskiego w czasie nocy polarnych i wzrostu temperatur powyżej zera. Czytaj dalej. 
 
Poleciała kolejna góra lodowa wielkości dużej metropolii

Kolejna ogromna góra lodowa oderwała się od Antarktydy. Dokładnie od lodowca szelfowego Brunta leżącego nad Morzem Weddella, na pograniczu Antarktydy Zachodniej i Wschodniej. Choć proces zdaje się być naturalny, to częstość i wielkość odrywających się gór lodowych w ostatnich latach świadczy o postępujących skutkach globalnego ocieplenia. Czytaj dalej

Kiedy zniknie wieloletni lód, będzie już koniec

Obszar paku lodowego ciągnącego się wzdłuż północnych brzegów Grenlandii i Wyspy Ellesmere'a to miejsce zwane "ostatnim bastionem lodowym". Niektórzy naukowcy uważają, że ten fragment lodu miałby szanse przetrwać antropogeniczną zmianę klimatu. Czytaj dalej.

NOAA Arctic Report Card 2020
Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) opublikowała obszerny raport na temat stanu arktycznej kriosfery i klimatu Arktyki. Raport ten przedstawia obraz zmian, jakie zaszły w Arktyce w ciągu ostatnich miesięcy, oraz to, jak ma się bieżąca sytuacja względem poprzednich lat i dekad. Ostatnie lata, w tym okres od października 2019 do września 2020 to najcieplejsze lata w historii pomiarów. Czytaj dalej.

Amerykańskie wojsko będzie dokładniej "badać" Arktykę
Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych przyznała Instytutowi Oceanograficznego Woods Hole kontrakt na rozwój systemu bezzałogowych pojazdów podwodnych i boi wraz infrastrukturą komunikacyjną w celach badawczych pokrywy lodowej Arktyki. Kontrakt jest wart ponad 12 mln dolarów. Czytaj dalej.

Antarktyczna zagłada

"Te kanały nie były wcześniej tak dokładnie zbadane; odkryliśmy, że są one w rzeczywistości znacznie większe niż wcześniej sądzono - mają do 600 metrów głębokości. Pomyślcie o sześciu przylegających do siebie boiskach piłkarskich", powiedziała BBC dr Kelly Hogan z brytyjskiej rządowej organizacji badawczej British Antarctic Survey. Czytaj dalej.

Sierpień 2020 - ciepło od dołu
Po tym, jak w lipcu czapa polarna topiła się niezwykle szybkim tempie, w sierpniu impet ten spowolnił, ale utrzymywał się w granicach średniej wielolecia. Pod koniec sierpnia tempo spadku zasięgu lodu wyraźnie przyspieszyło. Na Morzu Beauforta otrzymuje się dość sporo lodu, ale o niskiej koncentracji. Zmiany na tym akwenie mogą zdecydować o wyniku wrześniowego minimum. Nowe badania pokazują, że zachodzą niepokojące zmiany we właściwościach arktycznych wód. Czytaj dalej.

Ukryte przez globalne ocieplenie bierki w końcu zrobią szach mat

Nawet teraz, kiedy sierpień zbliża się do końca nie jest jasne, jak zakończy się sezon topnienia. Nowe wyniki badań pokazują, że rola atmosfery (za wyjątkiem rzecz jasna okresu czerwiec-lipiec) jest drugorzędna jeśli chodzi o topnienie lodu morskiego.  Czytaj dalej.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz