poniedziałek, 20 grudnia 2021

NOAA Arctic Report Card 2021 cz.1

Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) opublikowała obszerny raport na temat stanu arktycznej kriosfery i klimatu Arktyki. Raport ten przedstawia obraz zmian, jakie zaszły w Arktyce w ciągu ostatnich miesięcy, oraz to, jak ma się bieżąca sytuacja względem poprzednich lat i dekad. Ostatnie lata, w tym okres od października 2020 do września 2021 to najcieplejsze lata w historii pomiarów. Sezon topnienia 2021 różnił się od poprzedniego, był wyraźnie słabszy, ale grubość oraz powierzchnia lodu wieloletniego nadal pozostały niewielkie. 

 
Co stwierdza raport? 
 
Temperatury w Arktyce: W okresie od października 2020 do września 2021 średnia roczna temperatura w Arktyce (obszar 60-90oN) była siódmą najwyższą w historii pomiarów. To ósmy okres z rzędu od 2013/14 roku, w którym średnia temperatura była co najmniej 1oC wyższa od średniej wieloletniej. Arktyka jest regionem, który od lat ociepla się dwa razy szybciej niż reszta planety. Czytaj dalej
 
 
Zmiany w arktycznych wodach:
  • Obserwowany od ponad 40 lat spadek zasięgu lodu morskiego jest jednym z kluczowych wyznaczników postępującej zmiany klimatu. Mimo iż latem 2021 roku zlodzenie nie było duże na tle ostatnich kilku lat, to inaczej było w przypadku ilości wieloletniego lodu. Latem 2021 odnotowano drugą najmniejszą w historii pomiarów powierzchnię lodu wieloletniego. Czytaj dalej
  • Temperatury arktycznych wód wykazują wzrost od wielu lat. Jednak pod koniec lata 2021 były wyraźnie chłodniejsze niż w ostatnich latach. Szczególnie jeśli chodzi o Morze Czukockie. Czytaj dalej
  • Siedem z dziewięciu obserwowanych regionów Arktyki wykazało wyższą produktywność pierwotną oceanu w 2021 roku niż wynosi średnia  2003-2020. Wszystkie regiony nadal wykazują pozytywne trendy w okresie 2003-21, przy czym najsilniejsze występują w rosyjskiej części Oceanu Arktycznego i na Morzu Barentsa. Czytaj dalej
  • Ostatnie prace nad zakwaszeniem oceanów wykazały, że Ocean Arktyczny zakwasza się szybciej niż ocean światowy, jednak przy dużej zmienności przestrzennej. Coraz więcej badań wskazuje na to, że zakwaszenie w Oceanie Arktycznym może mieć wpływ na ekosystem Arktyki, w tym na glony, zooplankton i ryby. Czytaj dalej
 
Zmiany na lądzie:
  • Postępujące zmiany w klimacie oznaczają coraz mniejszy areał, jak zajmuje śnieg wokół Oceanu Arktycznego. W czerwcu 2021 na Syberii powierzchnia pokrywy śnieżnej była trzecią najmniejszą w historii pomiarów. W amerykańskiej części Arktyki od 15 lat śniegu jest mniej niż zwykle. Czytaj dalej
  • Na Grenlandii w 2021 roku miały miejsce ekstremalne roztopy pod koniec lipca i w sierpniu. Po raz pierwszy w historii w Summit Station (ponad 3000 m.n.p.m.) zanotowano opady deszczu. Czytaj dalej
  • Wyjątkowo wysoka wegetatywność roślinna  w środku lata 2021 została zaobserwowana na całym obszarze tundry. Satelity dostarczają jednoznacznych dowodów na powszechne zazielenianie się tundry, ale zdarzenia ekstremalne i inne czynniki powodujące "brązowienie" na skalę lokalną również stały się częstsze, co podkreśla, że zaburzenia regionalne są coraz częstszym elementem zmian w Arktyce. Czytaj dalej
  • W arktycznej tundrze obserwuje się inwazję bobrów, które degradują wieczną zmarzlinę poprzez zwiększenie ilości niezamarzniętej wody w zimowym krajobrazie regionu. Czytaj dalej
  • Cofające się lodowce oraz rozmarzająca wieczna zmarzlina powodują zagrożenia na skalę lokalną i regionalną, które stanowią zagrożenie dla ludzkiego byty, infrastruktury, zrównoważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa narodowego. Istnieje pilna potrzeba identyfikacji i oceny zagrożeń na szeroką skalę na całym obszarze Arktyki. Czytaj dalej

Na podstawie: NOAA Arctic Report Card 2021
 
Zobacz także: 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz