środa, 20 stycznia 2021

Wstępny raport PIOMAS dla stycznia 2021

Według danych z modelu Pan-Arctic Ice Ocean Modeling and Assimilation System (PIOMAS) w pierwszej połowie stycznia nie zaszły żadne wyraźne zmiany względem lat poprzednich jeśli chodzi o ilość lodu morskiego Arktyki. 

Objętość lodu w Arktyce w 2021 roku względem wartości z ostatnich lat i średniej 1979-2001. PIOMAS

Stan arktycznego lodu względem minionych lat pozostaje w sumie niezmieniony jeśli chodzi o porównanie z danymi za grudzień 2020. Objętość wyrażana w kilometrach sześciennych tak samo jak na koniec grudnia 2020 jest drugą najmniejszą w historii pomiarów.  

Zmiany grubości arktycznego lodu morskiego w pierwszej połowie stycznia 2021 roku. PIOMAS

Udział grubego na ponad 2 metry lodu pozostaje niewielki, co pokazuje powyższa animacja. Przyczyną tego stanu rzeczy są wynikające z racji ocieplającego się klimatu ekstremalne wzorce pogodowe i rosnące temperatury, które determinują stan czapy polarnej w danym przedziale czasowym.


Na tej tabeli przedstawiona jest dokładna rozpiska objętości lodu na 15 stycznia. W różowych kolumnach przedstawione są różnice względem poprzednich lat i średnich dekadowych, także ich procentowe wartości. 15 stycznia 2021 roku objętość lodu w Arktyce wyniosła 15 557
km3. To 986 km3 więcej niż w rekordowym wtedy 2017 roku. Warunki dla przyrostu pokrywy lodowej były raczej umiarkowane, a uśrednione tempo przyrostu w pierwszej połowie miesiąca jak pokazuje wykres obok, było zbliżone do średniej.

Do końca sezonu zamarzania, w tym przypadku przyrostu sumarycznej ilości lodu zostały trzy miesiące. Spadek ilości lodu zaczyna się średnio miesiąc później niż spadek zasięgu/powierzchni, gdyż w kwietniu temperatury w centrum Arktyki wciąż są ujemne, a topnienie na obrzeżach jeszcze jest powolne.

Zobacz także:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz