środa, 8 marca 2023

PIOMAS (luty 2023) - sytuacja nie uległa poprawie

Sytuacja od stycznia się nie zmieniła. Ilość lodu morskiego w Arktyce nadal jest w pierwszej dziesiątce najmniejszych w historii pomiarów.

Objętość lodu w Arktyce w 2023 roku w zestawieniu ze zmianami z lat 1979-2022. PIOMAS, grafika Zachary Labe 

Ostatniego dnia lutego objętość lodu morskiego wyniosła 20 576 km3, co jest siódmą najmniejszą w historii pomiarów wartością. Sytuacja nie uległa pogorszeniu ze względu na w miarę dobre dla zamarzania warunki, jakie miały miejsce w lutym. Tabela obok (kliknij, aby powiększyć) przedstawia dokładną rozpiskę objętości lodu na 28 lutego. W kolumnach przedstawione są różnice względem poprzednich lat i średnich dekadowych, także ich procentowe wartości. Miejsca zaznaczone na różowo, to lata, kiedy ilość lodu była większa niż w tym roku. Warto tu zauważyć, że objętość lodu jest podobna do tej z 2012 - 2020 roku. W tych latach miały miejsce ekstremalne roztopy, więc sezon roztopów będzie startować z pozycji zerowej.
 
Grubość lodu morskiego w lutym 2023 roku i jej odchylenia w stosunku do średniej 1981-2010. PIOMAS/Zachary Labe
 
Tempo przyrostu lodu, jak pokazuje wykres obok utrzymywało się w granicach średniej z ostatnich 10 lat, stopniowo obniżając się. Praktycznie cały obszar czapy polarnej, to lód, który jest mniej lub bardziej cięższy od średniej wieloletniej. Najgorsza sytuacja jest w amerykańskim sektorze i na Morzu Barentsa, gdzie tego lodu po prostu fizycznie nie ma. To rezultat szeregu czynników, zarówno wieloletnich zmian, jak też sezonowych. 

Grubość arktycznego lodu morskiego w 2023 roku w zestawieniu z latami 1979-2022 i średnich wartości dekadowych. PIOMAS/Zachary Labe  

Sezonowe zmiany nie są w stanie w jeden rok radykalnie zmienić sytuację. Jednak seria zmian, np, powtarzających się sztormów jest w stanie wpłynąć na sumaryczną ilość lodu morskiego. Tempo przyrostu grubości lodu utrzymywało się w granicach średniej, gdyż warunki dla zamarzania były umiarkowanie dobre. Część akwenów morskich doświadczała skrajnie niskich temperatur jak Morze Baffina, ale takie akweny jak Morze Barentsa - skrajnie wysokich. 
 
Zmiany średniej miesięcznej ilości lodu morskiego w Arktyce dla lutego w latach 1979-2023. Dane PIOMAS
 
W ciągu ostatnich 10 lat trend spadkowy uległ znacznemu zahamowaniu. Z punktu widzenia typowego tempa zmian klimatycznych, jest to sytuacja chwilowa. W lutym 2023 rozmiary czapy polarnej były o 23% mniejsze od średniej 1981-2010.


Zobacz także:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz