wtorek, 17 grudnia 2019

NOAA Arctic Report Card 2019 cz.1

Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA) opublikowała obszerny raport na temat stanu arktycznej kriosfery i klimatu Arktyki. Raport ten przedstawia obraz zmian, jakie zaszły w Arktyce w ciągu ostatnich miesięcy, oraz to, jak ma się bieżąca sytuacja względem poprzednich lat i dekad. Efekty ocieplania się klimatu Arktyki stają się coraz bardziej dostrzegalne, nawet w sytuacji braku topnienia, którego końcowym rezultatem miałaby być pobicie rekordu z 2012 roku. Ponadto skutki zmian w Arktyce są widoczne poza nią. W tym roku raport NOAA zwraca szczególną uwagę na zanikający lód morski Morza Beringa. 


Co stwierdza raport? 

Temperatury w Arktyce: Okres od października 2018 do sierpnia 2019 był drugim najcieplejszym od 1900 roku. Rosnące temperatury na Dalekiej Północy wpływają na cały ekosystem tamtejszego regionu, a także na lokalne społeczności. Ocieplenie klimatu w Arktyce ma też wpływ globalny. Mimo niezwykle wysokich temperatur w okresie letnim, rekord topnienia z 2012 roku nie został pobity. Czytaj dalej.

Zmiany na lądzie:
 • Pokrywa lodowa Grenlandii traci rocznie prawie 267 mld ton lodu i aktualnie przyczynia się do wzrostu światowego poziomu morzu o około 0,7 mm rocznie. To na razie niewielka wartość z uwagi na bezwładność klimatyczną lodowców - zmiany dopiero się rozpoczęły. Według DMI latem 2019 roku Grenlandia straciła 370 Gt lodu. Czytaj dalej.
 • Północnoamerykańska pokrywa śnieżna miała w maju 2019 roku piątą najmniejszą w historii 53-letnich pomiarów powierzchnię. Z kolei czerwcowa powierzchnia śniegu była trzecią najmniejszą w historii. W ostatnich latach obserwuje się wzrost opadów śniegu na półkuli północnej. Czytaj dalej.
 • W 2018 roku podobnie jak w ostatnich latach zaobserwowano postępującą ekspansję zieleni w arktycznej tundrze. Szczególnie duże zmiany widoczne są na północy Alaski (okręg North Slope), w kontynentalnej części Kanady, oraz na Dalekim Wschodzie w Rosji. Czytaj dalej.
 • Raport NOAA stwierdza, że rozmarzanie wiecznej zmarzliny może uwalniać do atmosfery od 300 do nawet 600 mln ton węgla organicznego rocznie (głównie metan). Jest to ekwiwalent 2 mld ton CO2. Czytaj dalej.

Zmiany w arktycznych wodach: 
 • Zasięg arktycznego lodu morskiego pod koniec lata 2019 był niemal taki sam jak w 2007 i 2016 roku - drugi najmniejszy w historii pomiarów satelitarnych, regularnie prowadzonych od 1979 roku. Zmniejszyła się również grubość lodu, co powoduje, że czapa polarna jest coraz bardziej podatna na dalsze wzrosty temperatur. Czytaj dalej.
 • W sierpniu 2019 średnie temperatury arktycznych wód były od 1 do 7oC wyższe od średnich wartości z okresu 1982-2010 dla Morza Beauforta, Czukockiego, Łaptiewów i Baffina. Czytaj dalej
 • Z pomiarów satelitarnych wynika, że produktywność pierwotna arktycznych wód była wyższa niż wieloletnia średnia w siedmiu z dziewięciu regionów. Przy czym w obszarze Morza Barentsa i północnych krańców Atlantyku ta produktywność była na ogół niższa niż zwykle. Czytaj dalej
 • Zmiany w Arktyce powodują, że tamtejsza fauna wykazuje oznaki stresu. Dla przykładu populacja mewy mrododziobej w kanadyjskiej Arktyce od lat 90. XX wieku zmniejszyła się o 70%. 

Zmiany na Morzu Beringa:
 • Zimowy zasięg pokrywy lodowej Morza Beringa był niewiele mniejszy od rekordowego z 2018 roku. Z tego powodu odnotowano rekordowe wartości temperatur tamtejszych wód. Temperatury przy dnie morza po raz pierwszy przekroczyły 4oC w listopadzie 2018 roku. Czytaj dalej.
 • Obserwuje się zmiany w morskiej faunie Morza Beringa, jak i zresztą Morza Barentsa z powodu zanika lodu i wzrostu temperatur wody. 
 • Lokalna społeczność ma coraz większy problem ze zdobywaniem żywności z powodu zaniku lodu morskiego. Problem stanowi topniejąca zmarzlina i coraz silniejsze sztormy, które ingerują w linię brzegową i zagrażają nadmorskim osadom. Czytaj dalej.

 Na podstawie: NOAA Arctic Report Card 2019

Zobacz także:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz