piątek, 24 maja 2013

Ruszyło topnienie lodowców na Grenlandii

Przez ostatnie dni maja topnienie grenlandzkiego lądolodu było dość słabe, o niższym zasięgu niż rok temu w maju. Jednak w ciągu ostatnich paru dni gwałtownie przyspieszyło. Chodzi tu dokładnie o obszar grenlandzkiej czapy lodowej, jaką proces topnienia obejmuje. Im jest większy, tym więcej lądolodu się topi i spływa do oceanu. Poniższy wykres pokazuje nam ów trend, widać, że w ciągu paru ostatnich dni zasięg działania topnienia gwałtownie ruszył. Obecnie zasięg obejmujący topnienie lądolodu jest większy niż w 2012 roku, kiedy to latem zasięg topnienia objął prawie jedną czwartą lądolodu. Na tym wykresie nie uwzględniono niezwykle intensywnego topnienia z lipca 2012 roku. Był to proces krótkotrwały i według klimatologów zdarza się raz na 200 lat. A czy na pewno teraz tak będzie? Nie wiadomo.

Wykres pokazujący przebieg wielkości obszaru topnienie lodowców na Grenlandii. Czerwona linia oznacza obecny rok. NSIDC - Greenland Today.
Na następnym zdjęciu widzimy mapę Grenlandii z zaznaczonym obszarem, gdzie topnienie już się zaczęło. Jak na razie topnienie objęło południową, nadbrzeżną część Grenlandii, ale biorąc pod uwagę zasięg, który gwałtownie wzrósł – może to być niepokojące. Będziemy się przyglądać dalszemu procesowi. Być może będzie tak, jak w przypadku arktycznego lodu morskiego. Na początku topił się bardzo szybko, ale w ciągu ostatnich dni topnienie wyraźnie zwolniło.

Mapa pokazująca obszary w których występuje proces topnienia grenlandzkich lodowców. Czerwony kolor oznacza obszar objęty topnienie. Szary obszar to tereny, gdzie nie ma lądolodu. NSIDC - Greenland Today.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz