czwartek, 30 maja 2013

Topnienie lądolodu Grenlandii na razie zwolniło

Kilka dni temu wzmogło się topnienie grenlandzkiego lądolodu, który  jest częścią Arktyki. W ciągu ostatnich dwóch dni obszary wód okalających wyspę ochłodziły się co spowolniło proces. Ponadto nad Grenlandią cały czas utrzymują się dość niskie temperatury.  Obecnie topnienie lądolodu obejmuje kilka niewielkich obszarów lądolodu.


Obszar grenlandzkiego lądolodu objęty topnieniem (kolor czerwony), NSIDC.
Tereny, gdzie ma miejsce topnienie lądolodu zajmują kilka niewielkich obszarów wyspy w strefie wybrzeża. Na chwilę obecną topnienie lądolodu obejmuje jedynie niewielki procent całego lądolodu. To oczywiście dobra wiadomość, gdyż topnienie lądolodów podnosi poziom oceanów.

Obecny trend topnienia lądolodu grenlandzkiego (linia czerwona) na tle średniej z 2012 roku, NSIDC.

Podstawową przyczyną spowolnionego topnienia są temperatury, zarówno oceanu jak i powietrza. Ponadto większa część wyspy wciąż zabezpieczona jest przybrzeżną strefą arktycznego lodu morskiego. Lód ten działa jak tarcza, która chroni lądolód przed topnieniem. Na poniższej mapie widać, że Grenlandia jak na razie jest wolna od wód, mających podwyższoną temperaturę. Jest to widoczne przede wszystkim na wysokości Islandii.

 

Odchylenie termiczne od normy wód okalających arktyczną kriosferę, DMI

Temperatury nad Grenlandią jak i sporym obszarem Oceanu Arktycznego są poniżej normy. Zimno jest także nad Morzem Baffina. To spowalnia proces topnienia lodu, zarówno tego na lądzie (Grenlandia), jak i morskiego (Ocean Arktyczny). 29 maja odnotowany został szósty dzień tego miesiąca, kiedy to pokrywa lodowa Arktyki przyrosła. Tym razem o 4 tysiące km2.Odchylenie od normy temperatur na świecie 30 maja 2013 roku, NOAA.

Zobacz także:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz