piątek, 16 sierpnia 2013

Basen Foxe'a

Basen Foxe’a zwany też po prostu Zatoką Foxe’a, jest zatoką należącą geograficznie do Oceanu Arktycznego, choć tak naprawdę tym wodom bliżej do Oceanu Atlantyckiego.  Zatoka od południa graniczy z Zatoką Hudsona, a od północy z Ziemią Baffina. Basen Foxe’a jest, więc oddzielony od Oceanu Arktycznego lądem, a większą styczność ma poprzez wody Zatoki Hudsona z Atlantykiem niż z Oceanem Arktycznym, który leży daleko na północy. Ale za pewne ze względu na położenie i warunki klimatyczne geografowie zaliczyli te wody do Oceanu Arktycznego.


 Basen Foxe'a w maju 2013 roku. Zdjęcie wykonane przez satelitę Terra.


Basen Foxe’a przez większą część roku jest pokryty lodem, który zaczyna topić się w maju, a sam proces zaniku lodu trwa do drugiej połowy sierpnia. Lód zaczyna się tam ponownie pojawiać w listopadzie, choć jeszcze 20 lat temu miało to miejsce w październiku. Być może za kilka lat wody te będą wolne od lodu już w lipcu, a zamarzać będą dopiero w grudniu, jeśli obecna tendencja do zaniku lodu będzie się utrzymywać. 

Zatoka Foxe'a w czerwcu 2013 roku.

Wody Zatoki Foxe'a mają 170 tys. km2 , czyli mniej więcej tyle i ma połowa powierzchni Polski.  Widziany z kosmosu krajobraz basenu, jak i lądów, które go otaczają, zmienia się dopiero pod koniec czerwca, kiedy śnieg znika z Wyspy Księcia Karola i Ziemi Baffina. Wtedy to, Basen Foxe'a jest widoczny z kosmosu. Zimą, obszar ten dosłownie zlewa się z nieskazitelną bielą lądów, które go otaczają.


Zatoka Foxe'a w sierpniu 2013 roku, wciąż znajduje się tam lód, który do końca tego miesiąca powinien się stopić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz