czwartek, 15 sierpnia 2013

ASI aktualizacja - krytyczny okres

Został jeszcze miesiąc do końca sezonu topnienia arktycznego lodu. Choć jest możliwość, że lód będzie topić się jeszcze przez pięć tygodni. Zazwyczaj lód przestaje się topić między 10 a 18 września, a od 20-tego września rozpoczyna się sukcesywne przyrastanie pokrywy lodowej. Tegoroczny okres topnienia lodu różni się od poprzednich tym, że tempo spadku zasięgu jest wolniejsze, co zaowocuje być może największym w historii pomiarów przyrostem pokrywy lodowej w stosunku do poprzedniego roku. Może on wynieść nawet 1,5 mln km2. Obecnie arktyczna kriosfera znajduje się w krytycznym okresie, gdyż drastycznie spadła grubość lodu w obszarze między Morzem Wschodniosyberyjskim, Łaptiewów a Ziemią Franciszka Józefa i biegunem północnym . W tym ostatnim, także i tam w ciągu ostatnich dni lód stał się cieńszy. Jego grubość obniżyła się z dwóch metrów do jednego metra. To krytyczny moment, gdyż o dalszym topnieniu zdecydują układy wysokiego ciśnienia. Istnieje możliwość pojawienia się takiego układu nad tym krytycznym obszarem. Ale najpierw spójrzmy na mapę koncentracji lodu.


Stan arktycznego lodu morskiego, 14 sierpnia 2013 roku, AMSR2.

W ciągu ostatniego tygodnia pokrywa lodowa cofała się wszędzie mniej więcej tak samo, za wyjątkiem granicy między Morzem Czukockim, a Wschodniosyberyjskim.  Bliskie otwarcia jest Przejście Północno-Wschodnie, lód wciąż blokuje problematyczny dla kapitana Ryszarda Wojnowskiego obszar wokół Ziemi Północnej. Spowolniło się tempo cofania lodu w cieśninach Przejścia Północno-Zachodniego, ze względu na napływ zimnego powietrza z nad Grenlandii. Prądy strumieniowe przesunęły się teraz tak, że obszar kanadyjskiego archipelagu przykryty jest gęstymi chmurami, jednakże nad południowym odcinkiem przejścia wciąż jest słoneczna pogoda. W tym czasie słonecznie jest nad Morzem Łaptiewów, Wschodniosyberyjskim i częściowe zachmurzenie  nad Morzem Czukockim.


Sytuacja pod względem koncentracji jest teraz lepsza niż rok temu o tej samej porze, zważywszy na to, że zasięg i powierzchnia lodu są o ponad milion kilometrów kwadratowych większe niż rok temu. Mimo to, obszar od strony Rosji nie wygląda ciekawie ze względu na grubość lodu i możliwość pojawienia się tam silnego wyżu. Pamiętajmy, że dobra passa może się jeszcze zmienić, topnienie lodu wciąż trwa.


Zmiany w zasięgu arktycznego lodu morskiego z wyszczególnieniem okresu 2012-2013,  JAXA.

Obecnie proces zaniku lodu jest typowy dla ostatnich lat, nawet tych z ubiegłego wieku. Pamiętajmy jednak, że zasięg lodu jest od dawna mniejszy niż w ubiegłym wieku i z okresu 2000-2005. Obecnie pokrywa lodowa ma 6,1 mln km2 i jest szósta najmniejsza w historii pomiarów. Na pierwsze miejsce wysuwa się 2012 rok, następnie 2007, 2011, 2010 i 2008 rok. Jeśli chodzi o obecny zasięg w tym roku, to różnica w stosunku do 2008 i 2010 roku jest niewielka. Ale w stosunku do 2007 i 2012 roku jest bardzo duża. Możliwe jest ,ze do września 2013 rok wskoczy na piąte miejsce, a żadnym razie nie znajdzie się wśród wielkie. 


Oto lista ostatnich 10-ciu lat, po prawej stronie – przydzielone miejsce (stan zasięgu dla 14 sierpnia): 2004- 6,753,  10
2005- 6,251,  8
2006- 6,404,  9
2007- 5,347,  2
2008- 6,071,  5
2009- 6,231,  7
2010- 6,021,  4
2011- 5,624,  3
2012- 5,102,  1
2013- 6,096,  6 Sytuacja baryczna nad Arktyką w ostatnich dniach, (kliknij, aby powiększyć) Wetterzentrale.

Powyższe mapy pokazują sytuację baryczną w Arktyce w ciągu ostatniego tygodnia. Ciepłe masy powietrza, jakie znajdowały się wtedy nad obrzeżami Oceanu Arktycznego, umożliwiły w miarę szybkie topnienie lodu na poziomie 50-70 tys. km2 na dobę.  Przemieszczenie się mas powietrza nad obszar rosyjski, sprawi , że tempo topnienia utrzyma się, jeśli nie przyspieszy.Anomalia termiczne wód morskich, na północ od 60 równoleżnika,  DMI/COI.

Mapa Duńskiego Instytutu Meteorologicznego pokazuje, że praktycznie wszędzie wody oceaniczne są nagrzane, by proces topnienia wciąż utrzymywał na dość szybkim tempie. Grubość pokrywy lodowej w Arktyce, 14 sierpnia 2013 roku, Naval Research Labolatory.

Naval Research Labolatory pokazuje znaczne zmiany w grubości lodu w rosyjskiej części Arktyki. Do tego stanu rzeczy przyczynił się niedawny sztorm, oraz działanie ciepłych wód zarówno Morza Barentsa jak i Morza Łaptiewów. Istnieje zagrożenie, że obszar ten może się zaczął topić dość szybko, ponieważ już w niedzielę (18 sierpnia) pojawi się znacznych rozmiarów wyż. Prognozowana na 19 sierpnia sytuacja baryczna nad Arktyką, Wetterzentrale.

Istnieje możliwość, że 18 sierpnia nad obszarem pokrywy lodowej o miąższości 1 metra powstanie dość silny antycyklon, który utrzyma się do 21 sierpnia. Może on przyspieszyć topnienie lodu, który nie tylko jest cienki, ale ma postać kry lodowej. W tych dniach słońce nie będzie już tak operować jak w lipcu, ale mimo, to wciąż tam trwa kilkunastogodzinny dzień. Przez to usłonecznienie wciąż już tam wysokie. Ale zobaczymy za kilka dni, jak rozwinie się ta sytuacja.


Pokruszony lód w Morzu Wschodniosyberyjskim (górna część zdjęcia) i w Morzu Łaptiewów (w dolnej części zdjęcia), 14 sierpnia 2013 roku, Terra-Modis.

Pokruszony lód w centralnej części Oceanu Arktycznego, kra lodowa, 14 sierpnia 2013 roku, Terra-Modis.


Zdjęcia satelitarne Terra pokazują obraz tego, co dzieje się w Arktyce. Topnienie wciąż trwa, a do końca sezonu został jeszcze miesiąc. Ten drastycznie zmieniony obszar kriosfery po rosyjskiej stronie jest w krytycznej sytuacji, gdzie decydujący wpływ będzie miała zmieniająca się pogoda. 


Zobacz także:  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz