piątek, 6 grudnia 2013

Arctic News - szybki przyrost

Warunki pogodowe, jakie panowały nad Oceanem Arktycznym pod koniec listopada przyczyniły się do wręcz ekspresowego przyrostu pokrywy lodowej. Jest to w głównej mierze spowodowane przez silne wiatry. W grudniu tempo przyrostu lodu zwolniło. Wiatry spychały lód w stronę Morza Barentsa, i w ogóle w stronę Atlantyku powiększając w ten sposób rozmiary paku lodowego. Toteż od ostatnich dni listopada do pierwszych dni grudnia znacznie powiększyły się rozmiary pokrywy lodowej głównie wokół Ziemi Franciszka Józefa. Jednak nie tylko to odegrało rolę w dość szybkim przyroście lodu.

Zasięg i koncentracja arktycznego lodu morskiego. AMSR2.

Stan pokrywy lodowej pozostaje bez większych zmian, silne wiatry, wywołujące przyspieszony dryf lodu przyczyniają się do licznych pęknięć.

Te dwie mapy pokazują zmiany w pokrywie lodowej po stronie Atlantyku między 26 listopada a 5 grudnia. Nastąpił wtedy znaczny przyrost lodu w wyniku działania silnych wiatrów, które spychały cały lód od Morza Czukockiego po Morze Barentsa. W wyniku tego procesu nieznacznemu zmniejszeniu uległ obszar lodu na Morzu Czukockim.

Nie tylko przyrost lodu na Morzu Barentsa przyczynił się szybkiego wzrostu zasięgu lodu. Jednocześnie nie przyrastał lód na Morzu Czukockim, a wręcz cofał się. Spływ mroźnych arktycznych mas powietrza nad Kanadę przyczynił się szybkiego przyrostu lodu w Zatoce Hudsona, co pokazują dwie mapy po lewej.


Zmiany zasięgu lodu w 2013 roku na tle ostatnich lat, poniżej wyszczególnienie - kliknij, aby powiększyć. IARC-JAXA

Obecnie pokrywa lodowa w Arktyce jest siódmą najmniejszą w historii pomiarów. Przyspieszony rozrost lodu sprawił, że obecnie zasięg lodu jest jednym z największych w ostatnich latach. Zasięg lodu, który obecnie (5 grudnia 2013) liczy wg JAXA 11,2 mln km2, a wg modelu NSIDC aż 11,8 mln km2. Wg modelu JAXA pokrywa lodowa jest obecnie o ponad 350 tys km2 większa niż rok temu. Według NSIDC różnica jest większa i wynosi prawie 550 tys km2. Te rozbieżne dane są spowodowane przez inny sposób skanowania powierzchni lodu, przez te dwie instytucje. 

Co ciekawe dla 5 grudnia najmniejsza pokrywa lodowa w historii pomiarów była... w 2006 roku. Zasięg lodu wtedy liczył 10,63 mln km2 (wg danych IARC-JAXA).


Sytuacja baryczna w Arktyce 26.11.2013 i 05.12.2013. Wetterzentrale

Przyczyną takiego przyrostu lodu jest wiatr, a także spływ mroźnego powietrza. Silny dryf lodu wywołany przez wiatr powoduje rozprzestrzenianie się lodu. Niskie temperatury zaś powodują zamarzanie wód, szczególnie tych o niskim zasoleniu. Z tego powodu właśnie szybko zamarza Zatoka Hudsona. Jednoczenie wiatr i ciepłe powietrze uniemożliwiają powstawanie lodu w południowej części Morza Czukockiego, co jest widoczne na drugiej mapce. 
 

Porównanie grubości lodu z 30.11.2010 i 30.11.2013. Naval Research Laboratory

Sezonowy lód powoli zwiększa swoją miąższość. Pogrubia się także lód wzdłuż północnego wybrzeża Grenlandii i Archipelagu Arktycznego. Pogrubianie się lodu wzdłuż wybrzeży Grenlandii i Archipelagu Arktycznego bardziej spowodowane jest przez dryf lodu i tym samym jego nawarstwianie się.

Lewa mapa pokazuje stan lodu na 30.11.2010. Udział grubego lodu był wtedy mniejszy, ale większy był udział lodu 2-3 metrowego. Obszary grubego na ponad trzy metry lodu występowały nawet w pobliżu Morza Wschodniosyberyjskiego. Warto zwrócić uwagę na zmiany w grubości lodu wzdłuż wybrzeża Rosji, gdzie występują obszary bardzo cienkiego lodu, mającego miejscami tylko kilka centymetrów grubości.

Obecna sytuacja jest w miarę dobra, co oznacza poprawę stanu lodu na przynajmniej najbliższe dwa może trzy miesiące. Nie wiadomo jednak, jakie będą warunki w następnych tygodniach. Obecność zimy i nocy polarnej nie oznacza, że warunki dla regeneracji czapy lodowej będą cały czas dobre, jak obecnie.


Zobacz także:

2 komentarze:

  1. No no czyżby prognozy abdusamatowa zaczęły nabierać realnych kształtów ;:

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Nie. To jest odchylenie i nic więcej. Coś tam się zregeneruje, ale tylko trochę. Przy takiej ilości CO2 nie ma szans na zlodowacenie.

      Usuń