środa, 28 września 2022

Początek zamarzania bez zakłóceń

Sezon zamarzania rozpoczął się ponad tydzień temu. Jak na razie przebiega bez żadnych zakłóceń. Mapa obok (kliknij, aby powiększyć) przedstawia aktualny zasięg i koncentrację lodu morskiego. Koncentracja, inaczej stężenie lodu morskiego jest dość spora. Lód, który przetrwał letnie topnienia ma teraz postać litego paku lodowego, gdzie wszystkie kry lodowe złączyły się w jedną całość. Zamarzać zaczął Kanał Parry'ego, a więc Przejście Północno-Zachodnie się zamyka. Żeglowne, bez asysty lodołamaczy pozostaje Przejście Północno-Wschodnie, ale i te za 2-3 dni zostanie w Cieśninie Wilkickiego zamknięte.

Zmiany zasięgu arktycznego lodu morskiego w 2022 roku w zestawieniu ze zmianami z wybranych lat oraz średniej 1981-2010. Wykres pokazuje zapis dziennych odczytów w 5-dniowej średniej. NSIDC

27 września zasięg lodu morskiego wyniósł 4,98 mln km2. Nastąpił więc niewielki, ale typowy dla tego okresu przyrost lodu, związany z zamarzaniem wód, na których lód topił się na początku września.

Zmiany powierzchni lodu morskiego w 2022 roku w stosunku do zmian z wybranych lat, średnich dekadowych oraz jej odchylenia w stosunku średniej 2000-2019. Dane NSIDC, wykres Nico Sun

Powierzchnia lodu (area) rosła szybciej niż zasięg, co wiązało się z działaniem czynników pogodowych. W dalszym ciągu wartość powierzchni jest większa od średniej z ubiegłej dekady. Największe i ponadprzeciętne zarazem przyrosty miały miejsce na Morzu Beauforta, Czukockim i Wschodniosyberyjskim

Średnie w dniach 18-25 września 2022 roku ciśnienie atmosferyczne oraz odchylenia temperatur w stosunku do średniej 1981-2010. NOAA/ESRL

Szybkie zamarznie sektora pacyficznego było związane z warunkami pogodowymi. W pierwszych dniach sezonu zamarzania nad sporą częścią Oceanu Arktycznego z centrum nad pograniczem Morza Barentsa i Basenu Arktycznego utrzymywał się silny wyż baryczny. Wyż baryczny obracając się zgodnie z ruchem wskazówek, rozprowadzał lód na morzach leżących w sektorze pacyficznym. Ustawienie antycyklonu sprawiało, że wiatr roznosił kry lodowe na Morzu Beauforta i dalej na Czukockim i Wschodniosyberyjskim. Niskie temperatury związane z brakiem energii słonecznej oraz działaniem wiatru powodowały, że między krami zaczął pojawiać się śryż. Następnie zaczął formować się nowy, sezonowy lód morski. Animacja obok pokazuje, jak zmieniała się na przykładzie Morza Beauforta temperatura wody. 

Morze Beauforta i zachodnia część Kanału Parry'ego 27 września 2022 roku. NASA Worldview

Warunki dla zamarzania arktycznych wód jak na razie są dobre. Dotyczy to jednak sektora pacyficznego. Te same warunki pogodowe spowodowały wycofanie się lodu w sektorze atlantyckim. Wielką niewiadomą jest oczywiście to, co będzie się działo zimą. Obecne prognozy wskazują, że z każdym dniem warunki dla zamarzania Oceanu Arktycznego będą słabnąć. Niewykluczone, że w październiku mogą ulec znacznemu zahamowaniu.

Zobacz także:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz