niedziela, 9 czerwca 2013

Wstrząśnięty

Topnienie lodu w Arktyce przyspieszyło i utrzymuje już wysoki poziom rzędu 50 - 100 tys. km2 na dobę. W tym czasie pogarsza się koncentracja lodu wewnątrz czapy lodowej. Aktywny niż i silny dryf lodu jeszcze bardziej pogorszył stan lodu, gdzie w wielu miejscach ma on postać dryfującej kry lodowej.  Mapa AMRS2 pokazuje wyraźne zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich kilkunastu godzin.

Zasięg i koncentracja lodu 8 czerwca 2013 roku, duże zmiany w koncentracji w centralnej części oceanu, AMSR2.

Istnieje możliwość, że po ustaniu silnych wiatrów lodowa kra zacieśni się, zwiększając koncentrację lodu. Zapewne tak będzie. Tymczasem zasięg lodu arktycznego zbliżył się już do tego z 2012 roku i linia trendu jest teraz bardzo zbliżona do tej z czerwca 2012 roku. Obecnie zasięg lodu wynosi około 11,2 mln km2. Mówimy tu około, gdyż nie ma danych Arctic Sea Ice Monitor. Zasięg został obliczony na podstawie danych NSIDC, które tu nie są tu podawane, ale w najbliższym czasie będą.

Wykres zmian zasięgu arktycznego lodu morskiego w 2013 roku na tle ostatnich lat, na podstawie JAXA, Arctic Sea Ice Monitor.

Ogrzanie się wód Atlantyku w wyniku dużego usłonecznienia (wyżowa pogoda nad północnym Atlantykiem) powoduje topnienie przybrzeżnego lodu Grenlandii, co pokazuje poniższe zdjęcie z satelity Terra.

Znikająca strefa lodu wzdłuż wybrzeży Grenlandii, 8 czerwca 2013 roku, Terra-Modis.

W wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych w Arktyce zaszły zmiany w grubości lodu arktycznego. Jest duży ubytek masy w kanadyjskiej części starego, grubego lodu. Wyraźna zmiana widoczna jest na prawej mapie. Nie trzeba nawet powiększać zdjęcia, by ujrzeć zmniejszenie grubości lodu z 3 do 2 metrów.

Zmiany grubości lodu arktycznego między 3 a 8 czerwca 2013 roku, ACFNS.

Zobacz także:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz