środa, 3 lipca 2013

Słabe topnienie na Grenlandii

Lądolód pokrywający Grenlandię topi się obecnie na niewielkim obszarze. Jeszcze trzy tygodnie temu topiła się jedna trzecia grenlandzkiego lądolodu. Obecnie proces ten obejmuje mniej niż 20% czapy lodowej Grenlandii.

Zasięg topnienia lądolodu na Grenlandii w 2013 roku, NSIDC, Greenland Today.

Albedo lądolodu jest obecnie niskie, ale wyższe niż rok temu, co przekłada się na intensywność topnienia. Rok temu było rekordowo niskie, co pokazuje poniższy wykres.  

Zakres albedo grenlandzkiego lądolodu na przestrzeni ostatnich lat, NSIDC.

Podstawową przyczyną są niskie temperatury, jakie otrzymują się na Grenlandii. Prognozy sugerują, że na Grenlandii dalej będzie utrzymywać się chłód, co spowolni proces topnienia i nie będzie (a przynajmniej nie powinien być) tak wielkoskalowy, jak rok temu. Rok temu nad Grenlandię napłynęły niezwykle ciepłe masy powietrza, co przyczyniło się do tak intensywnego topnienia. Obecnie obserwujemy odwrotne zjawisko, gdzie nad Grenlandią już od dłuższego czasu utrzymuje się chłód.

Prognozowane na najbliższe dni anomalia termiczne w Arktyce, Meteomodel.pl.


Rok temu już w maju topnienie objęło znaczną część grenlandzkich lodowców. Przez całe lato zasięg topnienia obejmował 40-50% lądolodu, z apogeum w lipcu, kiedy to proces topnienia objął aż 97% lądolodu.


Zasięg topnienia grenlandzkiego lądolodu w 2012 roku, NSIDC, Greenland Today.Północna część Grenlandii, 1 lipca 2013 roku, Terra-Modis.

W tym samym czasie zaczyna robić się ciepło nad Oceanem Arktycznym, co pokazuje mapa.  Na reakcję nie trzeba czekać, bo topnienie arktycznego lodu morskiego nasiliło się w ostatnich dniach. Według danych JAXA 2 lipca stopiło się aż... 218 tys. km2, co jest wartością bardzo wysoką.

Zobacz także:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz