poniedziałek, 1 lipca 2013

Temperatury w Arktyce

Temperatury w Arktyce jak na razie są w normie. Poza Grenlandią, która jest obecnie bardzo zimnym miejscem i Morzem Barentsa, pozostałe tereny Arktyki cechują się termiczną normą. Nad Morzem Barentsa jest bardzo ciepło, co ma związek z napływem ciepłych mas powietrza z nad Rosji. Właśnie w tamtym obszarze silnie nagrzały się wody Morza Barentsa.
Temperatury i ich odchylenia na świecie, oraz w Arktyce, 1 lipca 2013 roku. Obecnie silne dodatnie anomalie temperatur występują na Antarktydzie, NOAA.


Anomalia termiczne w Arktyce - prognoza na najbliższy tydzień, Meteomodel.pl.

Na tej mapie przedstawione są termiczne anomalia na najbliższe dni. Tu sytuacja wygląda nieco gorzej, gdyż nie ma dużych ujemnych odchyleń od normy, wynikających m.in. z dużego zachmurzenia.  Zimna ma być jednak Grenlandia, dzięki czemu proces topnienia lądolodu zostanie znacznie spowolniony, co w zasadzie już ma miejsce.


Temperatura powietrza nad Oceanem Arktycznym 1 lipca 2013 roku, DMI weather.

To nowa mapa, jaką tu pokazujemy. Przedstawiana ona temperaturę powietrza wyłącznie nad Oceanem Arktycznym i sąsiednich wodach. Kolor jasnozielony oznacza, że temperatura nad czapą lodową wynosi od 0 do -3oC. Obecnie na biegunie jest -1oC. Na obrzeżach oceanu jest ciepło, gdzie temperatury wynoszą średnio 5-10oC.

Zmiany temperatury w Arktyce, na północ od 80 równoleżnika w 2013 i 2012 roku,  DMI weather.


Także ten wykres jest tutaj po raz pierwszy. Przedstawia on średnią temperaturę powietrza, mierzoną na północ od 80oN.  Z wykresu wynika, że obecnie temperatura w samym centrum Arktyki jest lekko poniżej normy. W tym roku Arktyka powoli się ociepla, co pokazuje wykres. Rok temu centrum Arktyki ocieplało się o wiele szybciej. To właśnie daje nam odpowiedź na to, czemu w tym roku lód topi się powoli. Choć ten wykres dotyczy obszarów na północ od 80oN, to w sumie jest odzwierciedleniem sytuacji w całej Arktyce. Wystarczy spojrzeć na mapy opisywane we wcześniejszych tematach, których odnośniki znajdują się na końcu. Wniosek – w Arktyce jest zimno, co jest dobrą wiadomością. Jednakże, jak już wcześniej było mowa, są dwa krytyczne punkty. Pierwszy to silny spadek grubości lodu w centralnej części Arktyki, drugi to napływ ciepłych wód z Morza Barentsa w stronę paku lodowego.

Zobacz także:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz